Als je stickers gaat plakken heb je de volgende zaken nodig:

• stofvrije doek
• schoonmaakmiddel
• ontvetter
• schilderstape
• meetlint
• spatel of bankpas
• speld


De sticker moet wel uit één deel bestaan.
Voor deze methode hoeft de ondergrond niet helemaal vlak te zijn.

• Plak de sticker links en rechts met schilderstape vast.
• Bepaal met behulp van de meetlint de exacte positie.
• Zit de sticker op de juiste plek? Plak in het midden van de sticker van boven naar
  beneden een strook schilderstape.
• Maak nu een van de zijkanten los en klap deze naar de andere kant.
• Verwijder het rugvel (backing) tot net iets voor de schilderstape.
• Snij of knip het rugvel weg.
• Wrijf vanuit het midden met een spatel of bankpasje de sticker stevig vast.
• Maak daarna aan de andere kant de schilderstape los.
• Verwijder de schilderstape in het midden.
• Klap de andere kant om en verwijder het restant van het rugvel.
• Bevestig nu de andere kant op dezelfde manier als hierboven.
• Eventuele luchtbelletjes kun je verwijderen door met een speld in het midden te prikken
  en van buiten naar het gaatje weg te wrijven.